ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္လာ
Recent News


အေမရိကန္ေဒၚလာႏွင့္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ လဲလွယ္ႏႈန္းမ်ားသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္ပိုင္းမွစၿပီးျပန္လည္ျမင့္တက္လာခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္နဝါရီလလယ္ပိုင္းက စတင္၍ အေမရိကန္ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၁၃၂၂ က်ပ္ ဝန္းက်င္အထိ က်ဆင္းခဲ့ရာမွ ဇန္နဝါရီ၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ၊ မတ္ႏွင့္ ဧၿပီလ အတြင္းတြင္ တစ္ေဒၚလာ လွ်င္ေငြလဲႏႈန္းအမ်ားစုမွာ ၁၃၂၇က်ပ္ ဝန္းက်င္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး အမ်ားဆံုး၁၃၃၁ က်ပ္သာရွိခဲ့သည္။ ေမလအတြင္း တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ေငြက်ပ္၁၃၄၀ ေက်ာ္အထိ ျပန္လည္ျမင့္တက္လာခဲ့ၿပီး ဇြန္လလယ္တြင္ေငြက်ပ္ ၁၃၅၀ ေက်ာ္အထိျမင့္တက္လာကာ ဇြန္ ၁၆ ရက္တြင္ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၁၃၆၅ က်ပ္အထိ ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။

လက္တေလာ ႏိုင္ငံတကာေငြလဲလွယ္ႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္လာျခင္းသည္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနေၾကာင့္ျဖစ္ႏိုင္ၿပီး လက္ရွိျပည္တြင္း၌နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးတြင္ သိသိသာသာျမင့္တက္လာျခင္း မရွိဘဲ ေဈးကြက္အတြင္း ေဒၚလာဝယ္လိုအားမွာလည္းေ လ်ာ့နည္းလာသျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔ ေဈးႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္ျခင္းသည္ ျပည္တြင္းေဈးကြက္ေၾကာင့္ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္းကေမၻာဇဘဏ္ အႀကီးတန္းအႀကံေပး ဦးသန္းလြင္ကေျပာသည္။

Myanmar Processer and Exporter Association ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒၚတိုးနႏၵာတင္ကလည္း "လက္ရွိမွာ ေဒၚလာေဈးေတြတက္ေနေတာ့ ပိုက္ဆံပိုရ တယ္ဆိုေပမယ့္ ဒီဘက္က ျပန္ဝယ္ရတဲ့ပစၥည္းေတြလည္းျပတ္ေတာ့ ဘဲစားဘဲေက်သေဘာပါပဲ။ ေဈးဆိုတာကေတာ့ ၿငိမ္ေနရင္အေကာင္းဆံုးပဲ။ Import မ်ားၿပီး Export နည္းရင္ေတာ့ ေဈးကတက္သြားမွာပဲ။ အဲဒီေတာ့ Export မ်ားမ်ားထုတ္ဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္"ဟု ေျပာသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး ေဒၚလာလဲလွယ္ႏႈန္းမ်ားသည္ ယခင္ႏွစ္မ်ားကထက္ အတက္ဘက္တြင္ရွိခဲ့ၿပီးအျမင့္ဆံုးတစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၁၃၈၀ က်ပ္ ဝန္းက်င္အထိအမ်ားဆံုးျမင့္တက္ခဲ့ဖူးသည္။

ႏိုင္ငံတကာတြင္ ေဒၚလာလဲလွယ္ႏႈန္းမ်ား က်ဆင္းရျခင္းသည္ Inflation rate, interest rate, terms of trades, Country’s current account and dificits, political stability and economic performance စသည့္အေၾကာင္းအရင္းမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေၾကးမံုသတင္းစာ (21-6-2018)