စြန္ရဲအင္းသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္သူနည္းပါလာေသာ္လည္း အလွဓာတ္ပံု႐ိုက္ကူးသူမ်ားျပား
Recent News


၂၀၁၆ခုနွစ္ဇြန္လမွစကာ နာမည္ၾကီးလာၿပီး လူအမ်ားအပန္းေျဖသြားလာသည့္ေနရာ တစ္ခုျဖစ္လာသည့္ေက်ာက္ဆည္ေဒသမွ စြန္ရဲအင္းသို႔ယခုအခါ လာေရာက္လည္ပတ္သူ နည္းပါးလ်က္ရွိသည္။အေပ်ာ္လာေရာက္ လည္ပတ္သူနည္းပါးလာေ သာ္လည္း အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ အလွဓာတ္ပံု ႐ိုက္ကူးသူမ်ားမွာ လာေရာက္႐ိုက္ကူးမႈမ်ားျပားေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ စြန္ရဲအင္းမွာ ယခင္ကေဒ သခံမ်ား တံငါလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရာ အင္း၊ ၾကာပန္းခူးကာ ၾကာ၀တ္ဆံထုတ္ယူကာေရာင္းခ်ရသည့္ အင္းပင္ျဖစ္သည္။
မူလကမႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ ဓာတ္ပံုအသင္းမ်ားက စြန္ရဲအင္းအလွဓာတ္ပံုၿပိဳင္ပြဲမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အင္းပင္ျဖစ္သည္။ မူလက ေလွငယ္ငါးစင္းခန္႔သာရွိရာမွ ဧည့္သည္အလာမ်ားသည့္အတြက္ေ လွအစင္း၁၀၀ ခန္႔အထိ ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးခဲ႔ဖူးေသာ အင္းပင္ျဖစ္သည္။
၂၀၁၆-၂၀၁၇တြင္စြန္ရဲအင္းေရာက္သူတိုင္းအတြက္ မျဖစ္မေနယူေဆာင္ငွားရမ္းသည့္အရာမွာ ျမန္မာ့႐ိုးရာပုသိမ္ထီးကေလးမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ၾကာပန္းအလွ ပုသိမ္ထီးႏွင့္ ေလွေပၚလိုက္ပါသြားသည့္ အလွသည္ေပၚျပဴလာအျဖစ္ဆံုးေသာ ဖက္ရွင္မ်ားအျဖစ္ နာမည္ၾကီးခဲ႔ဖူးသည္။
လူအမ်ား လာေရာက္လည္ပတ္မႈမ်ားလာကာ ၾကာပန္းခူးယူမႈမ်ားျခင္းေၾကာင္႔ မူလကေလာက္မလွျခင္း၊ အင္းအတြင္းေလွစီးကာ အလွဓာတ္ပံု႐ိုက္ကူးျခင္းတစ္ခုတည္းအတြက္ သီးသန္႔လာေရာက္လည္ပတ္ရျခင္း၊ အျခားတြဲဖက္လည္ပတ္စရာ ေပ်ာ္ရႊင္စရာကစားကြင္းမ်ားမရွိျခင္းႏွင့္ ၇မိုင္ ကဲ့သုိ႔ေသာ အပန္းေျဖေနရာမ်ားေပၚေပါက္လာျခင္းတုိ႔ေၾကာင္႔ စြန္ရဲအင္းမွာ လာေရာက္လည္ပတ္သူ နည္းပါးသြားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာသည္။