စုေပါင္းတကၠစီယာဥ္လုိင္းမ်ား စနစ္တက် ေျပးဆြဲႏုိင္ေရး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ေရးဆြဲေနဟုဆုိ
Recent News


ယခင္ေျပးဆြဲသည့္ စင္းလုံးငွားတကၠစီယာဥ္လုိင္းမ်ား စနစ္တက်ျပန္လည္ေျပးဆြဲရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ရန္ ကုန္တုိင္းလွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈ လက္မႈ ႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၀န္ ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္က ေျပာ ၾကားသည္။

ဆူးေလမွ ေအာင္မဂၤလာ အေ၀းေျပးကား၀င္းအထိ ခရီး သည္တစ္ဦးလွ်င္ က်ပ္တစ္ ေထာင္ႏႈန္းျဖင့္ ေျပးဆြဲဖူးသည့္ စု ေပါင္းတကၠစီ(သုိ႔မဟုတ္)စင္းလုံး ငွားယာဥ္လုိင္းမ်ား ေျပးဆြဲေနျခင္း ကုိ ယာယီရပ္ဆုိင္းထားၿပီး ေမာ္ ေတာ္ယာဥ္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ႏွင့္ညီၫြတ္ေစရန္ စည္းမ်ဥ္းစည္း ကမ္းမ်ားေရးဆြဲေနေၾကာင္း ေဒၚ နီလာေက်ာ္က ေျပာသည္။

  ‘‘ဆူးေလ−ေအာင္မဂၤလာကုိ သူတို႔ေျပးဆြဲေနတဲ့ပုံစံက ၀ိုင္ဘီ အက္စ္ယာဥ္ေတြေျပးဆြဲေနတဲ့ ပုံ စံမ်ိဳးေျပးဆြဲၿပီးေတာ့ သူတို႔ရဲ႕မွတ္ တိုင္ထားရွိမႈေတြက တကၠစီမွတ္ ပုံတင္မ်ိဳးျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ လုပ္ ထုံးလုပ္နည္းအရ ညီၫြတ္မႈမရွိ တဲ့အတြက္ ကြၽန္မတို႔အေနနဲ႔ ယာ ယီမွာရပ္တန္႔ၿပီးေတာ့ လုပ္ထုံး လုပ္နည္းမ်ားအရ ညီၫြတ္ ေအာင္ စည္မ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ေရးဆြဲၿပီးေတာ့ အဲဒီလုိင္းေတြ စနစ္တက်ျပန္လည္ေျပးဆြဲဖုိ႔ စီ စဥ္ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္’’ ဟု ၀န္ႀကီးကဆုိသည္။

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္ တုိင္း ေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား လွယ္ဦးသန္းႏုိင္ဦးက ရန္ကုန္ တိုင္းအတြင္း ခရီးသြားျပည္သူမ်ား အတြက္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး က႑တြင္ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအ ဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေနသည့္ စင္း လုံးငွားယာဥ္လုိင္းမ်ားကုိ တရား ၀င္စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ရွိ၊ မရိွေမးျမန္းရာ ၀န္ႀကီးကအထက္ ပါအတိုင္း ျပန္လည္ေျဖၾကား သည္။

ရန္ကုန္တိုင္းအစုိးရက မထ သယာဥ္လုိင္းမ်ားဖ်က္သိမ္းရာ တြင္ ယင္းစင္းလုံးငွားယာဥ္လုိင္း မ်ားလည္း ယာယီရပ္ဆိုင္းခဲ့ရ သည္။

‘‘မထသယာဥ္လိုင္းေတြကုိ ဖ်က္သိမ္းလုိက္တဲ့အခါမွာ အဲဒီ ယာဥ္လုိင္းေတြပါ ပါ၀င္သြားၿပီး ေတာ့ အခုအခါမွာ တရားမ၀င္ ၾကားကားဆြဲေနတာမ်ိဳးေတြျဖစ္ ေနပါတယ္’’ ဟု ဦးသန္းႏုိင္ဦးက ေျပာသည္။

အဆုိပါယာဥ္လုိင္းမ်ားကုိ စနစ္တက်စည္းကမ္းသတ္မွတ္ ၿပီး တိုင္းေဒသႀကီးအစုိးရကြပ္ကဲ မႈေအာက္မွ တရား၀င္ခြင့္ျပဳပါက အခြန္ဘ႑ာမ်ားရရွိၿပီး ယာဥ္ပုိင္ ရွင္ႏွင့္ ခရီးသည္မ်ားပါအဆင္ေျပ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆို သည္။

အဆုိပါ ဆူးေလ-ေအာင္ မဂၤလာ အေ၀းေျပးကား၀င္းသို႔ တစ္ဦးလွ်င္ က်ပ္တစ္ေထာင္ႏႈန္း ျဖင့္ ေျပးဆြဲသည့္စင္းလုံးငွားယာဥ္ လုိင္းမ်ားရွိသကဲ့သုိ႔ လမ္း ၄၀၊ ဗုိလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္းမွ ယုဇန ဥယ်ာဥ္ၿမိဳ႕ေတာ္သုိ႔ တစ္ဦးလွ်င္ က်ပ္ ၅၀၀ ျဖင့္ ေျပးဆြဲေနသည့္ စင္းလုံးငွားယာဥ္လုိင္းမ်ားလည္း ရွိေၾကာင္း

ဦးသန္းႏုိင္ဦးက ေျပာ သည္။ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအ တြင္း ေျပးဆြဲေနေသာ တကၠစီ ယာဥ္ ၆၇,၀၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီးအမ်ား စုသည္ ပုဂၢလိကပုိင္ ယာဥ္ မ်ားျဖစ္ၿပီး ကုမၸဏီပုိင္တကၠစီ ယာဥ္အနည္းစုလည္း ပါ၀င္ သည္။


Sourced from 7DayDaily